Stowarzyszenie Pomost, we współpracy z niemieckim partnerem MitOst z Hamburga,
zrealizowało projekt wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży. Główna wymiana odbyła się od 5 do 20 sierpnia 2023 roku. Pierwszy etap miał
miejsce w Polsce, w Pszczewie, natomiast drugi w Berlinie i Hamburgu.


W projekcie wzięło udział 30 młodych osób w wieku 12-17 lat, pochodzących zarówno z
Polski, jak i Niemiec. Temat wymiany został określony jako “Wyraź siebie” / “Rozwijaj siebie”.
Partnerzy poznali się w sierpniu 2022 roku i spotkali się osobiście w Świebodzinie oraz
Hamburgu po konferencji online.


Podczas rozmów i warsztatów okazało się, że oba partnerstwa pracują z młodzieżą
stawiającą czoła podobnym wyzwaniom, takim jak życie w środowiskach wielokulturowych i
wpływ cyberprzestrzeni. Obie grupy młodzieżowe, zarówno polska, jak i niemiecka,
doświadczały skutków wojny na Ukrainie i związanej z nią fali migracji, co pogłębiało
problemy międzykulturowe i utrudniało rozwój młodych ludzi.


W związku z tym, powstała koncepcja wsparcia rozwoju młodzieży w wieku 12-17 lat poprzez
zorganizowanie wymiany dwóch grup młodzieżowych z Polski i Niemiec. Celem projektu było
wzmocnienie rozwoju młodzieży doświadczającej wyzwań związanych z wielokulturowością i
aktywnością w cyberprzestrzeni.


W ramach projektu wykorzystano zasoby dziedzictwa naturalnego województwa lubuskiego
oraz dziedzictwo kutrowe w formie rękodzielnictwa. Dodatkowo, celem projektu było
ukazanie wartości pomagania innym oraz pracy w otoczeniu społecznym, kontrastujących z
zamkniętym światem cyberprzestrzeni.


Rezultaty projektu obejmowały wzmocnienie rozwoju 30 młodych osób z Polski i Niemiec,
nawiązanie dialogu międzykulturowego, poznanie realiów życia w różnych krajach oraz
rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak praca w grupie, krytyczne myślenie,
kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.


Grupa docelowa składała się z 30 osób w wieku 12-17 lat, z Polski i Niemiec,
doświadczających podobnych problemów dorastania w środowiskach wielokulturowych z
wpływem cyberprzestrzeni. Obydwie grupy uczęszczały do szkół podstawowych i

ponadpodstawowych.
Projekt miał na celu wsparcie młodzieży w ich rozwoju, podkreślenie wartości dialogu
międzykulturowego oraz wyrażanie siebie, a także ukazanie znaczenia dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.