POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Z radością informujemy, że nasze wsparcie na rzecz Obywateli z Ukrainy będzie kontynuowane. Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wsparcia.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku finansowany w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON” projekt pod nazwą „Pomost dla Ukrainy – 2 ‘

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 618 750,00 zł 

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

25 osób, obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 1. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
  o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu,

zwani dalej „Beneficjentami programu”.

50 Osób towarzyszących  Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA

 1. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z następującego wsparcia przez okres 125 dni 
 • Dopłatę do zakwaterowania oraz wyżywienia
 • Działania służące integracji społecznej, zapewnienie usług pielęgniarskich. Zajęcia indywidualne i grupowe.
 • Poradnictwo psychologiczne, prawne lub inne wsparcie specjalistyczne udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. 
 • Aktywizacji zawodowej.
 • Usługi tłumacza
 • Transport
 1. Osoby towarzyszące osobom z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z następującego  wsparcia przez okres 60 dni  
 • Dopłata z zakwaterowania oraz wyżywienia 
 • Usługi tłumacza
 • Poradnictwo i wsparcie psychologiczne.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

 1. Podpisanie Indywidualnego Planu Wsparcia – od 01stycznie 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku
 2. Dopłata do zakwaterowania oraz wyżywienia. – Diagnoza IPW. Dopłata osobom z niepełnosprawnościami przez okres 125 dni  dni. Osobom towarzyszącym przez okres 60 dni 
 3. Działania służące integracji społecznej, zapewnienie usług pielęgniarskich. Zajęcia indywidualne oraz grupowe w okresie od 01stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
 4. Poradnictwo psychologiczne, prawne lub inne wsparcie specjalistyczne udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. W okresie od 01stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
 5. Aktywizacji zawodowej. W okresie od od 01stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
 6. Usługi tłumacza. W okresie od od 01stycznia do 30 czerwca 2023 roku.
 7. BIURO PROJEKTOWR CZYNNE OD 8:00 DO GODZINY 18:00

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA. 

 1. Rekrutacja 25 UP z niepełnosprawnościami oraz 50 osób towarzyszących .
 2. Realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz dostępnością i potrzebami uczestnika projektu. 
 3. Prowadzenie zajęć z aktywizacji zawodowej. Umożliwienie uczestnikom projektu z niepełnosprawnościami podjęcie IPZS w CIS. 
 4. Przygotowania do spotkania integracyjnego.