Ochla

Po południu młodzież udała się do Ochli , gdzie zwiedzano skansen i uczestniczono warsztatach malowania na szkle.

Trzciel

     W środę 19 września2012 r. odbył się panelu dyskusyjnym na temat roli młodzieży w inicjowaniu i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Swoje osiągnięcia prezentowały stowarzyszenia oraz lokalne szkoły. Dyrektor Orzeszko mówił przede wszystkim o korzyściach współpracy transgranicznej miédzy Lubuskiem a Brandenburgią , która skutkuje m.in. projektami wymiany miedzy szkołami z Polski i Niemiec.
    W szczególnie atrakcyjny sposób Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” przedstawiło swoje doświadczenie w realizacji projektów z programu „Równać szanse” i „Działaj lokalnie”. Widzieliśmy m.in. film ukazujący poszczególne fazy realizacji projektów, konsolidacji środowiska lokalnego i radości młodych z odniesionych sukcesów. Dziewczęta z Zespołu Edukacyjnego z Brójec zeprezentowały szkolne projekty Comenius realizowane niemalże sukcesywnie od 15 lat przez brójecká podstawówkę. Do podejmowania młodzieżowych inicjatyw zachęcał również prezes Stowarzyszenia „Pomost” , przedstawiając m.in. założenia programów Fundacji na Rzecz Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce oraz Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności. W tym samym dniu międzynarodowa rosyjsko-białorusko-polska grupa udała się na ponad dwudziestokilometrowy rajd rowerowy po ziemi trzcieleckiej.
    Następnie młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych, których celem było wypracowanie projektów plastycznych do wspólnej międzynarodowej oferty turystycznej. . Tym razem honory gospodarzy pełnili uczniowie trzcielskiego gimnazjum, którzy wieczorem w Domu Kultury zorganizowali również pożegnalną dyskotekę.

     Następnie młodzież realizowała działania projektu we współpracy z grupą uczniów i uczennic Gimnazjum im. Świętego Floriana w Trzcielu. Ważnym punktem wspólnego przedsięwzięcia była prezentacja propozycji turystycznych Białorusi, Rosji i Polski przygotowana przez 3 młodzieżowe biura podróży. Spotkanie otworzył dyrektor Zespołu Szkół w Trzcielu Dariusz Orzeszko . którzy serdecznie powitał przybyłe delegacje młodzieży wraz z opiekunami, gości w osobach;
–  Radosława Brodzika – przedstawiciela Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Zielonej Górze,
–  panią Maria Jolantę Górna – Bobrowska Burmistrz Trzciela
–  generalnego dyrektora Stowarzyszenia „Siedziba Dziadka Mroza” Tatianę Muromzewą
–  prezesa Stowarzyszenia Poloniczka Swietłanę Zamiestinę
–  prezesa Stowarzyszenia „Pomost”. Jana Kostyszaka.

     Dziewczęta z „Połoniczki” przedstawiły materiał przygotowany przez Szkołę nr 9 z Swietłogorska, a stanowiący obszerną prezentacje republiki Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Homelskiego i samego miasta Swietłogorsk.

     Bardzo bogatą ofertę turystyczną przygotowali Rosjanie: pokazali amatorski film krajoznawczy obsypanej śniegiem krainy Dziadka Mroza, a następnie przygotowane przez siebie prezentacje obiektów turystycznych regionu wołolgotskiego i samej Siedziby Dziadka Mroza.

     Trzcielska grupa młodzieżowa „A short journey” podzieliła swoje wystąpienie na 3 etapy : w pierwszej mogliśmy zobaczyć Trzciel i Ziemię Międzyrzecką, następnie najpiękniejsze miejsca ziemi lubuskiej oraz uroki turystyczne wybranych miejsc naszego kraju.

     Przedstawiciel Departamentu EFS UM Radosław Brodzik zapoznał młodzież z istotą programu Europejskiej Funduszu Społecznego i możliwościami aplikowania o pomoc w realizacji projektów , których beneficjentami jest młode pokolenie Polaków – Lubuszan.

Zielona Góra

     Ważnym aspektem projektu „Globtrotter – młodzieżowe agencje turystyczne” była wizyta delegacji młodzieżowych w Urzędzie Marszałkowskim województwa lubuskiego. Odbyła się tu konferencja prasowa w czasie której wypowiadali się: Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego – Marek Kamiński; Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Turystycznego „Odpoczynek w siedzibie Dziadka Mroza” – Tatiana Muromzewa; Prezes „Połoniczki”- Swietłana Zamiestina oraz prezes świebodzińskiego stowarzyszenia „Pomost” – Jan Kostyszak.
     Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Goście spotkali się z Marszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej Dominiką Rodewald-Fila oraz pracownikami Europe Direct. W ciepłych słowach Marszałek Tomczyszyn pozdrowił młodzież, życząc jej udanego pobytu na Ziemi Lubuskiej. Jan Kostyszak podziękował za pomoc Urzędu Marszałkowskiego, bez której przyjazd delegacji zagranicznych nie mógłby się odbyć . Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct zorganizował ciekawe zajęcia m. in. konkurs na temat wiedzy o Unii Europejskiej z nagrodami zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników

Świebodzin