Projekt jest zadaniem publicznym zleconym na podstawie konkursu ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” Okres realizacji 01.05.2019-31.12.2019