Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” realizuje, we współpracy z angielską organizacją Splendor Ltd z Southampton kolejny projekt na terenie naszej miejscowości, którego celem jest kształtowanie u młodych ludzi postawy poszanowania różnorodności religijnej i kulturowej. Projekt „Salem Alejkum w Europe” jest współfinansowany przez Narodową Agencję Programu “Młodzież w działaniu”.

       Istotą projektu „Salem Alejkum” w Europie jest stworzenie dobrego klimatu społecznego dla podjęcia w środowisku lokalnym (Świebodzin, Southampton) dyskusji o negatywnych stereotypach związanych z kulturą Islamu. W XXI wieku, kiedy świat staje się globalną wioską funkcjonowanie takich stereotypów przeszkadza w kształtowaniu społeczeństwa opartego na równości, demokracji, poszanowaniu praw człowieka oraz innych kultur; społeczeństwa wolnego od rasizmu i ksenofobii.

 Projekt rozpoczyna się 1 lipca i trwać będzie 8 miesięcy. W tym czasie grupy osób z Polski oraz z Wielkiej Brytanii zgromadzą materiały dotyczące Islamu, uwzględniając: kulturę, ideologię, styl życia( moda, muzyka, sztuka, potrawy). Członkowie organizacji przeprowadzą wywiady i dyskusje z organizacjami islamskimi znajdującymi się na terenie Polski i wielkiej Brytanii.
       Podsumowaniem projektu będzie konferencja „Chmar i dżibaab”, która odbędzie się w Świebodzińskim Domu Kultury – przedstawienie prezentacji i filmu z projektu, pokaz mody muzłumanskiej, degustacja niektórych potraw.

W Polsce, a szczególnie w tak niewielkich ośrodkach jakim jest Świebodzin, ludzie praktycznie nie mają styczności z wyznawcami innych religii, nie mówiąc już kontaktach z osobami wywodzącymi się z innych kultur. Dlatego warto korzystać z tak rzadkich okazji, gdy można chociaż przez chwilę nawiązać bezpośredni kontakt z takimi ludźmi.

       Okazja nadarzyła się 29 października w trakcie spotkania, które w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie zorganizowało świebodzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”. W ramach projektu „Salem Alejkum w Europe” z uczniami klas trzecich spotkali się Mohamed Salah Messikh i Tomasz SterlickiM. Messikh opowiadał uczniom o islamie i jego początkach. Pokrótce omówił jego pięć filarów: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki. Widać było, że wie jak w interesujący sposób przedstawić poszczególne składowe. Choć, jak to zwykle bywa, część z młodych ludzi wyraźnie nie była zainteresowana tematem.
       Później przyszedł czas na pytania z sali. Nie było ich w sumie zbyt wiele, ale młodzież chciała np. wiedzieć „jak to jest z małżeństwami”. W odpowiedzi usłyszeli, że w kulturze islamskiej nie ma, jak w naszej, czegoś takiego jak „chodzenie ze sobą” przed ślubem. Proces poznawania się, czy umawiania odbywa się za pośrednictwem osób trzecich, a w trakcie spotkań przyszłych małżonków uczestniczy „przyzwoitka”. Padło również pytanie, czy są jakieś przeszkody w zawieraniu małżeństw pomiędzy muzułmanami, a osobami innych wyznań. Nie ma żadnych. Mohamed Salah Messikh jest najlepszym tego przykładem, bowiem sam jest żonaty z Polką-chrześcijanką.

       – Takie spotkania są potrzebne, żeby przełamywać różnego rodzaju, panujące stereotypy – przekonuje Jan Kostyszak ze stowarzyszenia „Pomost”. Wtóruje mu Mohamed S. Messikh, który jest muzułmaninem od lat mieszkającym w Polsce. Pochodzi z Algierii. W naszym kraju studiował, tutaj się ożenił. Prowadzi własną firmę. Jest przewodniczącym Ligi Muzułmańskiej RP oddział w Poznaniu oraz Przewodniczącym Rady Nadzorcze Ligi Muzułmańskiej RP, a na dodatek przyzwoicie mówi po polsku – Przede wszystkim ważne jest, żeby młodzież czerpała wiedzę na temat islamu od źródeł, czyli osób tego wyznania. Zapytany czy takie spotkania są potrzebne, odpowiedział – Na temat islamu wiele można się dowiedzieć z wielu źródeł, np. z Internetu, ale nie zastąpi to kontaktu z żywym człowiekiem, który reprezentuje islam. Jesteśmy tu po to, żeby przybliżyć młodzieży naszą religię i kulturę.
       Okazja faktycznie była niepowtarzalna, bowiem tego typu spotkanie w tak niewielkiej miejscowości zostało zorganizowane po raz pierwszy. – Czasami takie spotkania organizujemy w Poznaniu. Przychodzi na nie 300-400 osób – mówi Messikh, który zaznacza jednocześnie, że nigdy nie spotkał się z negatywnymi reakcjami (dotyczącymi wyznania) ze strony polaków z którymi ma kontakty.
       Podobne spotkanie odbyło się również wczoraj w Brójcach. Tam uczniowie wystąpili z krótką prezentacją dotyczącą kultury islamu.

Mohamed Salah Messikh i Tomasz Sterlicki w trakcie spotkania