Projekt “Tradycyjna wioska w przyszłości ” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” w ramach Programu Grundtvig , w okresie od 01 .08.2012 do 31.07.2014 roku .Skierowany jest do osób dorosłych, które są bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym , zwłaszcza dla tych, którzy nie zdołali osiągnąć podstawowego wykształcenia. Podnosi motywację do nauki osób wykluczonych gospodarczo, społecznie i kulturowo oraz zwiększa ich włączenie w zwykłe życie.
Uczestnicy projektu mają okazję poznać zwyczaje, tradycyjne zawody i rzemiosło, sposób życia w zwykłej wiosce w krajach europejskich.
W związku z tym, organizujemy krajowe i międzynarodowe warsztaty i targi przywołujące starą tradycyjną wieś, w których uczestnicy uczą się jak zrobić ceramikę, przedmioty domowego użytku, wyroby z drewna i metalu, tradycyjne stroje, tradycyjne napoje i jedzenie . Projekt wspiera również inicjatywę i przedsiębiorczość, które mogą pomóc słuchaczom założyć małą firmę rodzinną w zakresie tradycyjnego rzemiosła.
Elektroniczne mapy, strony internetowe, broszury, komunikacja sieciowa realizowana przez uczestników będą promować ideę “turystyki kulturalnej” i pozwolą poznać różne obszary z kulturowego punktu widzenia w Europie i zapewnić dialog międzykulturowy.
Współpraca w trakcie warsztatów, komunikacja jest zapewniona wśród uczestników i wykładowców w ich własnym języku oraz w językach obcych.
Uczenie się nowych umiejętności zawodowych, poprawa kompetencji ICT, komunikowanie się w językach obcych, pomogą dla społecznego i gospodarczego włączenia osób dorosłych.
Projekt jest także okazją dla trenerów do poprawy metod dydaktycznych i ich metody pracy z dorosłymi w pozaformalnej i nieformalnej sieci edukacyjnej w Europie.

Projekt realizowany z dotacji otrzymanej w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016 przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Oddział Terenowy w Świebodzinie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.