Stowarzyszenie  na rzecz Edukacji “Pomost” jest partnerem w projekcie  “Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa  lubuskiego”, którego celem jest utworzenie 4 Klubów Seniora dla 90 osób niesamodzielnych , w tym 1 Klub Seniora w Świebodzinie dla 20 osób.
Projekt jest realizowany od 01.04.2019 do 30.09.2020 roku. Liderem projektu jest Stowarzyszenie służb społecznych “Krąg” z Gorzowa Wielkopolskiego.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych do usług społecznych zarówno w postaci opieki dziennej w Klubie Wsparcia Seniora jak również opieki domowej- 80 osób (65 kobiet , 15 mężczyzn). Dzięki projektowi powstaną 4 Kluby Wsparcia Seniora na terenie Gorzowa Wlkp.,2 w powiecie strzelecko-drezdeneckim tj. Drezdenko – miasto i gmina) oraz Gmina Zwierzyn) i jeden w Świebodzinie (miasto/ gmina). Projekt zakłada objęcie wsparciem otoczenia osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych tj. rodzinę, opiekunów (pomoc sąsiedzka) a także uczestników CIS. Osoby te będą mogły skorzystać ze szkoleń a także poradnictwa prawnego, psychologicznego i szkoleniowego.