Wizyta robocza na Islandii – 14.11-18.11.2022

BartoszProjekty, Spotkania, Współpraca

W dniach 14.11-18.11.2022 odbyliśmy wizytę roboczą na Islandii, której scenariusz przygotowała Pani Elin G.Einarsdottir prawnik pracujący na co dzień w ramach Icelandic Human Rights Centre czyli Islandzkie Centrum Praw Człowieka – partnera naszego projektu.

Ochrona i pomoc osobom, której uległy przemocy domowej, jak również działania
prewencyjne w tym obszarze, tworzą, w tym „małym kraju” rozbudowany dobrze funkcjonujący
system. W obecnej formie działa on jednak stosunkowo niedawno dzięki oddolnej inicjatywie
obywatelskiej przede wszystkim kobiet zamieszkujących stolice kraju i najbliższe okolice.


Dzięki wizycie w Parlamencie Islandzkim zapoznaliśmy się z ramami prawnymi działań
chroniących przed przemocą domową i inicjatywami legislacyjnymi, które doprowadziły do
uporządkowania prawa w tym obszarze działania instytucji na Islandii. Zagadnienie to przedstawiała
nam P. Helga V. Helgadottir deputowana Parlamentu Islandzkiego.

Dyskusji umożliwiła również
zorientowanie się w zawiłej problematyce obyczajowo-moralnej oraz kwestich prawnych , które
pozostają do rozwiązania. Spotkanie w siedzibie Policji Municypalnej w Reykjaviku natomiast
ujawniło, że właściwie kierunek zmian na rzecz skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej
został opracowany i wdrożony właśnie przez policję we współpracy z kilkoma instytucjami
wspomagającymi.

Dzięki temu stopień „wykrywalności-ujawnialności ” ww. przestępstw/zdarzeń i
sądowej finalizacji spraw wzrósł w ostatnich latach niewspółmiernie w stosunku do poprzedniego
dziesięciolecia, co oznacza również duża skuteczność działań policji. Rozmawialiśmy na temat
sposobu wdrażania zmian z autorką i liderem projektu P. Pora Jónasdottir oraz odpowiedzialną za
działanie sekcji policji zajmującej się przemocą domową p. Marta Kristín Hreiðarsdóttir.


Pierwszym etapem pomocy poszkodowanemu w wyniku przemocy domowej jest Szpital
Narodowy w Reykjaviku ( Landspitali – The National Hospital ), a dokładnie punkt przyjęcia ofiar
przemocy domowej, przede wszystkim przemocy seksualnej. Szpital zapewnia pomoc medyczną,
kontakt z prawnikami, podstawowa pomoc psychologiczną, wskazana zostaje również możliwość
kontaktu z Centrum Prawnym dla Ofiar Przemocy, Centrum Poradniczo-Edukacyjne o Przemocy
Seksualnej i Schroniskiem dla Kobiet.

Ofiary przemocy mogą kontaktować się bezpośrednio z każda z
wymienionych instytucji, droga postepowania prawnego rozpoczyna się tylko w wyniku decyzji osoby
poszkodowanej. Właśnie kierujący ww. instytucjami zapoznali nas ze specyfiką swojej pracy spraw
jakimi się zajmują. Pozyskane w ten sposób Informacje wraz z materiałami edukacyjnymi
wykorzystamy przy realizacji projektu Mówimy „Stop !”.


Special thanks for Mrs Ellin for her sense of organizing , hospitality and support.