Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym ujawnienie imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie wizerunku zarejestrowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”  podczas realizacji zadań związanych z wolontariatem  w zakresie niezbędnym do upublicznienia:

  • na stronie internetowej, portalach społecznościowych,
  • w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231). 

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.